Trách nhiệm

Trách nhiệm của Fresenius Medical Care

Đối với chúng tôi, bền vững chính là hành động có trách nhiệm để đạt được thành công trong kinh doanh cũng như thu được các tiến bộ về môi trường và xã hội.

Chúng tôi có trách nhiệm với nền kinh tế

Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường

Trách nhiệm

Việc quản lý những ảnh hưởng môi trường cho phép chúng tôi thực thi các yêu cầu liên quan đến môi trường và thiết kế quy trình để có thể sử dụng hiệu quả nhất các tài nguyên, từ đó tiết kiệm chi phí. Điều này cũng góp phần hỗ trợ chúng tôi trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc quản lý môi trường giúp chúng tôi đảm bảo việc luôn thực hiện một cách nghiêm túc trách nhiệm của mình đối với môi trường.

Chiến lược quản lý môi trường trong các khu vực

Quản lý các hoạt động môi trường tại các cơ sở sản xuất

Sản phẩm lọc máu có giá trị sinh thái bền vững

Quản lý các hoạt động môi trường ở các trung tâm lọc máu

Chúng tôi có trách nhiệm với xã hội

Trẻ em chạy (Hình minh họa)

Cam kết đem đến chất lượng cuộc sống tốt hơn

Áp dụng chuyên môn và mạng lưới trong các cam kết xã hội

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Trợ giúp khẩn cấp trong các tình huống khủng hoảng

Nội dung liên quan