Tìm hiểu về chúng tôi

Giới thiệu về Fresenius Medical Care

Tạo lập một tương lai đáng sống cho các bệnh nhân lọc máu trên toàn thế giới, và mỗi ngày.

Fresenius Medical Care là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm và dịch vụ cho bệnh nhân suy thận mạn tính. 

Hồ sơ Công ty

Trách nhiệm

Trách nhiệm của Fresenius Medical Care

  • Chúng tôi có trách nhiệm về mặt kinh tế
  • Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường
  • Chúng tôi có trách nhiệm với xã hội
Trách nhiệm
Để có thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi