website quốc gia:

Trung tâm truyền thông

Tương lai màu tím

Xe chạy thận; Một chiếc xe tải cho phép các thổ dân được điều trị lọc máu ngay tại quê hương mình, nơi cách xa các thành phố lớn.

Thời đại thay đổi ở châu Phi

Redouane Belhaimeur sống tại Casablanca và là một nhân viên của Fresenius Medical Care Ma-rốc.

Nhật ký của một bệnh nhân lọc máu

Một bệnh nhân mô tả quá trình điều trị của mình và việc tham gia chương trình RightStart do Fresenius Medical Care Bắc Mỹ khởi xướng.

HighVolumeHDF<sup>®</sup>

Từ lời hứa tới chứng minh

Nhà máy ở St. Wendel

Sản xuất những sản phẩm cứu sinh cho việc điều trị bệnh nhân thận mạn tính.