website quốc gia:

Trung tâm truyền thông

Tương lai màu tím

Xe chạy thận; Một chiếc xe tải cho phép các thổ dân được điều trị lọc máu ngay tại quê hương mình, nơi cách xa các thành phố lớn.

Thời đại thay đổi ở châu Phi

Redouane Belhaimeur sống tại Casablanca và là một nhân viên của Fresenius Medical Care Ma-rốc.

Nhật ký của một bệnh nhân lọc máu

Một bệnh nhân mô tả quá trình điều trị của mình và việc tham gia chương trình RightStart do Fresenius Medical Care Bắc Mỹ khởi xướng.

3 Decades of Continuous Improvement

Rubin Frost, Vice President Technical Services Asia Pacific, is celebrating a unique and remarkable milestone - 30 years of service with Fresenius Medical Care.

The Power of Reciprocal Care

“This is a healing environment, not just through dialysis, but through interactions and the way you talk to each other"