website quốc gia:

Trung tâm truyền thông

Thời đại thay đổi ở châu Phi

Redouane Belhaimeur sống tại Casablanca và là một nhân viên của Fresenius Medical Care Ma-rốc.

Nhật ký của một bệnh nhân lọc máu

Một bệnh nhân mô tả quá trình điều trị của mình và việc tham gia chương trình RightStart do Fresenius Medical Care Bắc Mỹ khởi xướng.

20 năm tạo lập một tương lai đáng sống

Fresenius Medical Care đã đạt được một cột mốc vĩ đại trong lịch sử 20 năm tồn tại và phát triển.

HighVolumeHDF<sup>®</sup>

Từ lời hứa tới chứng minh

Nhà máy ở St. Wendel

Sản xuất những sản phẩm cứu sinh cho việc điều trị bệnh nhân thận mạn tính.