website quốc gia:

Nhà máy ở St. Wendel

Tại St. Wendel, Saarland, nhà máy của Fresenius Medical Care phát triển và sản xuất các sản phẩm cứu sinh điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn tính. Các sản phẩm này bao gồm quả lọc máu (còn gọi là thận nhân tạo) và các hệ thống lọc màng bụng (lọc máu qua màng bụng). St. Wendel là nhà máy sản xuất quả lọc máu đầu tiên — và đồng thời cũng là nhà máy sản xuất quả lọc quan trọng nhất của Fresenius. Quả lọc máu polysulfone được sản xuất quy mô lớn lần đầu tiên vào năm 1985 tại đây, nhà máy thuộc sở hữu của công ty từ giữa thập niên 1970.