website quốc gia:

Chúng tôi cam kết cải thiện chất lượng sống của người mắc bệnh thận mạn. Đạt được những tiến bộ trong lọc máu và cung cấp tới bệnh nhân các loại thuốc tốt nhất có thể đã và đang là động lực của chúng tôi từ suốt 20 năm qua. Chúng tôi liên tục đề cao thử thách này qua nhiều năm và chính điều này đã đưa chúng tôi trở thành đơn vị dẫn đầu về công nghệ và thị trường. Bằng việc từng bước đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến lọc máu trong tương lai, chúng tôi cũng đang tiếp tục tìm kiếm cấu trúc mới trong thực hành y khoa - cho lợi ích của người bệnh.

Reiner Spickermann

Phát triển thành công đồng thời các cấu thành chủ chốt này đảm bảo tuyệt đối cho vị trí dẫn đầu công nghệ của chúng tôi

Reiner Spickermann
Reiner Spickermann, chuyên gia phụ trách phát triển lọc máu
Reiner Spickermann

Mở rộng phạm vi hoạt động

GS. TS Bernard Canaud

Chúng ta cần xem xét tình hình tổng thể của các bệnh nhân và nắm lấy từng cơ hội để cải thiện chất lượng sống của họ.

GS. TS Bernard Canaud
Giám đốc y khoa