Reiner Spickermann

Phát triển thành công đồng thời các cấu thành chủ chốt này đảm bảo tuyệt đối cho vị trí dẫn đầu công nghệ của chúng tôi

Reiner Spickermann
Reiner Spickermann, chuyên gia phụ trách phát triển lọc máu
Reiner Spickermann

Mở rộng phạm vi hoạt động

GS. TS Bernard Canaud

Chúng ta cần xem xét tình hình tổng thể của các bệnh nhân và nắm lấy từng cơ hội để cải thiện chất lượng sống của họ.

GS. TS Bernard Canaud
Giám đốc y khoa