website quốc gia:

Những câu chuyện kết nối

Tương lai màu tím

Xe chạy thận; Một chiếc xe tải cho phép các thổ dân được điều trị lọc máu ngay tại quê hương mình, nơi cách xa các thành phố lớn.

Thời đại thay đổi ở châu Phi

Redouane Belhaimeur sống tại Casablanca và là một nhân viên của Fresenius Medical Care Ma-rốc.

Nhật ký của một bệnh nhân lọc máu

Một bệnh nhân mô tả quá trình điều trị của mình và việc tham gia chương trình RightStart do Fresenius Medical Care Bắc Mỹ khởi xướng.

20 năm tạo lập một tương lai đáng sống

Fresenius Medical Care đã đạt được một cột mốc vĩ đại trong lịch sử 20 năm tồn tại và phát triển.

Đảo quốc rộng lớn

Nhân viên của Fresenius Medical Care đang hỗ trợ để xúc tiến mở rộng hệ thống y tế - ngay cả ở những vùng xa xôi của đảo quốc.

17.962 dặm nửa vòng trái

Hành trình đáng kinh ngạc của một chiếc máy thận nhân tạo

Học vận động

Dự án thể thao dành cho bệnh nhân lọc máu tại Argentina