website quốc gia:

Quản lý dịch cơ thể bệnh nhận trong thận nhân tạo

Hình trong của một người trong suốt màu xanh

Góp phần bảo vệ tim mạch hiệu quả

  • Giảm tỷ lệ tử vong3
  • Giảm biến chứng hạ huyết áp trong lọc máu4
  • Tiết kiệm chi phí điều trị

Kiểm soát chặt chẽ thông số dịch cơ thể để bảo vệ tim mạch hiệu quả hơn

Khá năng tiết kiệm chi phí

BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể

Từ công nghệ hàng đầu tới điều trị thực tiễn

BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể bằng cách phân tích và định lượng dịch thừa (nước dư) từ cơ và mô mỡ trong cơ thể, dựa trên mô hình cấu tạo từng cơ thể riêng biệt.

Hướng dẫn bệnh nhân chạy thận cân bằng và an toàn giữa tình trạng quá tải dịch và tình trạng mất nước có thể rất khó khăn trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

  • Việc đánh giá tình trạng dịch cơ thể dựa trên các dấu hiệu chủ quan là một yếu tố gây hạn chế do thiếu khách quan
  • Một số phương pháp được đề xuất khác thường không khả thi, có chi phí đắt đỏ hoặc khó thực hiện
  • Quan trọng hơn cả, các phương pháp này không thể định lượng được lượng dịch quá tải hoặc thiếu hụt.


BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể là thiết bị đo thành phần cơ thể duy nhất được thiết kế chuyên để sử dụng cho bệnh nhân chạy thận và là nền tảng cho chương trình Quản lý Dịch cơ thể tiên tiến của Fresenius Medical Care. Thiết bị này đo đạc và tính các thông số dịch và dinh dưỡng chính, đồng thời đưa ra quyết định tin cậy dựa trên quy trình quản lý dịch và dinh dưỡng cho bệnh nhân chạy thận.

BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể không xâm lấn, nhanh chóng và hiệu quả tại giường bệnh.

Nội dung liên quan

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

3 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

4 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

5 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

6 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

7 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.