website quốc gia:

FX Classix

Quả lọc máu FX class

Chất lượng Fresenius Medical Care cho điều trị HD cơ bản, tiêu chuẩn đã được chứng minh

  • Số liệu nghiên cứu tích cực về lâm sàng của màng Helixone® đã được chứng minh
  • Thiết kế độc đáo của FX-class®
  • Đảm bảo sự tinh khiết và an toàn với cơ chế tiệt trùng bằng hơi nước
  • Khả năng ngăn chặn nội độc tố cao

Các tính năng quan trọng

Trọng lượng quả lọc máu

Trọng lượng các quả lọc máu FX®

Công nghệ

Thanh thải tốt hơn nhờ công nghệ nano

Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE
Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Đảm bảo độ tinh khiết của vật liệu nhờ tiệt trùng hơi nước

Toàn bộ quả lọc máu FX-class® đều được tiệt trùng bằng hơi nước INLINE:  

  1. Cải hai khoang máu và khoang dịch lọc của quả lọc đều được rửa liên tục trong 15 phút bằng hơi nước ở nhiệt độ 121°C. Việc rửa bằng hơi nước nóng và không có hóa chất đem lại kết quả lượng tồn dư hóa chất trong quả lọc máu cực thấp
  2. Quả lọc máu được rửa bằng nước tiệt trùng 
  3. Toàn bộ quả lọc máu đều được kiểm tra độ toàn vẹn của sợi thông qua kỹ thuật kiểm tra điểm sủi bọt (bubble point test)  
  4. Sấy khô quả lọc máu bằng khí ấm vô trùng 
  5. Cuối cùng, sau khi sấy khô, đóng các cổng vào và cổng ra

Lợi ích của quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Kiểm tra độ toàn vẹn của sợi

Dữ liệu hiệu suất

Quả lọc máu FX hemodiafilters

Quả lọc máu FX low-flux

Nội dung liên quan

Weber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.