website quốc gia:

FX Classix

Quả lọc máu FX class

Chất lượng Fresenius Medical Care cho điều trị HD cơ bản, tiêu chuẩn đã được chứng minh

  • Số liệu nghiên cứu tích cực về lâm sàng của màng Helixone® đã được chứng minh
  • Thiết kế độc đáo của FX-class®
  • Đảm bảo sự tinh khiết và an toàn với cơ chế tiệt trùng bằng hơi nước
  • Khả năng ngăn chặn nội độc tố cao

Các tính năng quan trọng

Trọng lượng quả lọc máu

Trọng lượng các quả lọc máu FX®

Công nghệ

Thanh thải tốt hơn nhờ công nghệ nano

Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE
Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Lợi ích của quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE

Kiểm tra độ toàn vẹn của sợi

Dữ liệu hiệu suất

Quả lọc máu FX hemodiafilters

Quả lọc máu FX low-flux

Nội dung liên quan

Weber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.