website quốc gia:

Quả lọc máu F series (Polysulfone®)

Quả lọc máu F-series

Không phải tất cả màng polysulfone đều có chất lượng như Fresenius Polysulfone®

 • Chất lượng và hiệu quả của Fresenius Polysulfone®đã được chứng minh
 • Tiêu chuẩn cơ bản cho tính tương hợp sinh học
 • Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE
 • Được cung cấp ở cả dòng low-flux và high-flux

Tính năng quan trọng

Công nghệ

Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE – cải thiện độ tinh khiết

Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE
Quy trình tiệt trùng bằng hơi nước INLINE của quả lọc máu F-series. Sơ đồ trình bày minh họa sử dụng các quả lọc máu FX.

Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE – Quy trình thực hiện

 1. Cải hai khoang máu và khoang dịch lọc của quả lọc đều được rửa liên tục tối thiểu 15 phút bằng hơi nước ở nhiệt độ ≥121°C. Việc rửa bằng hơi nước nóng và không có hóa chất đem lại kết quả lượng tồn dư hóa chất trong quả lọc máu cực thấp
 2. Quả lọc máu được rửa bằng nước tiệt trùng
 3. Toàn bộ quả lọc máu đều được kiểm tra sự toàn vẹn của sợi thông qua kỹ thuật kiểm tra điểm sủi bọt (bubble point test)
 4. Sấy khô quả lọc máu bằng khí ấm vô trùng
 5. Cuối cùng, sau khi sấy khô, đóng các cổng máu vào và ra

Tiệt trùng bằng hơi nước INLINE – lợi ích

Kiểm tra tính toàn vẹn của sợi

Đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình

 • Quả lọc máu Fresenius Polysulfone® được sản xuất để đáp ứng các qui định an toàn quốc tế
 • Năng lực cốt lõi của Fresenius Medical Care là quy trình sản xuất hoàn chỉnh từ khâu sản xuất màng lọc cho đến quả lọc máu thành phẩm, mang đến chất lượng cao nhất trong từng công đoạn sản xuất
Kiểm tra tính toàn vẹn của sợi

Dữ liệu hiệu suất

Quả lọc Low Flux Hiệu suất cao (HPS)

Quả lọc High Flux

Nội dung liên quan

1 Krieter DH, Sauer N, Stanic D, Reinhardt B, Lemke HD, Tetta C, Kliem V: Biocompatibility of the new DIAPES LF 100 low flux dialysis membrane. Blood Purification 20: 498-520, 2002.
2 Schäfer RM, Hörl WH, Gilge U, Konrad G, Heidland A : Biocompatibility profile of the Polysulfone 400 membrane. In: Contributions to Nephrology, Karger, Basel, 74: 43-51, 1989.
3 Hakim R: Clinical implications of hemodialysis membrane biocompatibility. Kidney International 44: 484-494, 1993.
4 Debrand-Passard A, Lajous-Petter A, Schmidt R, Herbst R, von Baeyer M, Krause AA, Schiffl M: Thrombogenicity of dialyser membranes as assessed by residual blood volume and surface morphology at different heparin dosages. In: Contributions to Nephrology, Karger, Basel, 74: 2-9, 1989.
5 Hoenich NA, Woffindin C, Cox PJ, Goldfinch M, Roberts SJ: Clinical characterisation of DICEA a new cellulose membrane for haemodialysis. Clinical Nephrology 48: 253-259, 1997.
6 Weber V, Linsberger I, Rossmanith E, Falkenhagen D. Pyrogen transfer across high- and low-flux hemodialysis membranes. Nephrology Dialysis Transplantation 18, Suppl. 4 : T451, 2003.