website quốc gia:

Máy chạy thận Online HDF 5008 & 5008S

Điều trị HDF thể tích bù dịch lớn® dễ dàng như HD

Phương thức điều trị HDF thể tích bù dịch lớn® 

HDF thể tích bù dịch lớn®– Tiêu chuẩn trong chạy thận bảo vệ tim mạch

MIXED HDF – Cơ chế đối lưu cao dành cho bệnh nhân với điều kiện bất lợi

An toàn đem đến niềm tin

Thiết bị giám sát đường trả máu về (VAM) – Giám sát tối ưu đường tĩnh mạch

Dễ thao tác  

ONLINEplus – Giảm khối lượng công việc, gia tăng hiệu quả

Hệ thống dây máu

Hiệu quả và bền vững

Nội dung liên quan

1 In accordance with ISO 23500:2011 and ISO 11663:2009

2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required