website quốc gia:

Máy chạy thận Online HDF 5008 & 5008S

Điều trị HDF thể tích bù dịch lớn® dễ dàng như HD

Phương thức điều trị HDF thể tích bù dịch lớn® 

HDF thể tích bù dịch lớn®– Tiêu chuẩn trong chạy thận bảo vệ tim mạch

AutoSub plus – Tự động tối đa hóa thể tích dịch bù cho HDF thể tích bù dịch lớn® 

MIXED HDF – Cơ chế đối lưu cao dành cho bệnh nhân với điều kiện bất lợi

An toàn đem đến niềm tin

Thiết bị giám sát đường trả máu về (VAM) – Giám sát tối ưu đường tĩnh mạch

Nếu phát báo động, bơm máy sẽ lập tức dừng lại và kẹp khóa dây tĩnh mạch. Mục đích để điều dưỡng có thêm thời gian phản ứng phù hợp với những thay đổi áp lực nghiêm trọng.

Dễ thao tác  

ONLINEplus – Giảm khối lượng công việc, gia tăng hiệu quả

Hệ thống dây máu

Hiệu quả và bền vững

Nội dung liên quan

1 In accordance with ISO 23500:2011 and ISO 11663:2009

2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required