website quốc gia:

Vật tư đấu nối phụ trợ

Vật tư đấu nối phụ trợ – Fresenius Medical Care

Cung cấp nước, dịch chạy thận tới từng giường bệnh một cách sạch sẽ và qui củ.

  • Giao diện phù hợp, dễ tiếp cận dịch lọc máu, dịch chạy thận đậm đặc và nguồn điện
  • Hệ thống và thiết kế chuyên biệt hóa
  • MediaP — Bảng đấu nối
  • MediaC — bảng điều khiển trung đầu giường cho các trung tâm lọc máu hiện đại
  • MediaR — phân phối và thu gom dịch chạy thận hiệu quả.

Sơ lược về vật tư đấu nối phụ trợ

Luôn trong tầm tay bạn

Bảng đấu nối MediaP

MediaC

MediaR

Nội dung liên quan