website quốc gia:

Công nghệ HDFthể tích bù dịch lớn®

Công nghệ HDF thể tích bù dịch lớn® - Fresenius Medical Care

Công nghệ HDF thể tích bù dịch lớn® chính là Fresenius Medical Care

  • Giảm nguy cơ tử vong
  • Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực với thế hệ màng lọc FX Cordiax
  • Giảm chi phí điều trị chung

Lợi ích

Lợi ích điều trị

Giảm nguy cơ tử vong với phương thức điều trị HDF thể tích bù dịch lớn®

Đạt kết quả điều trị tối ưu nhất với thế hệ màng lọc FX Cordiax

Công nghệ HDF thể tích bù dịch lớn® — giảm phát sinh chi phí điều trị

Từ cam kết đến minh chứng

Cam kết đạt được kết quả tốt nhất cho mọi bệnh nhân lọc máu đã thúc đẩy nhiệt huyết của chúng tôi dành cho phương thức điều trị online HDF. Nhiệt huyết này xuất phát từ niềm tin vững chắc rằng online HDF là phương thức điều trị tốt nhất cho mọi bệnh nhân.

Niềm tin của chúng tôi vào HDF được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng khoa học và được củng cố bởi nhiều bằng chứng. Trong các năm gần đây, một số nghiên cứu đã xác nhận lợi ích của HDF8,9,11-15. Nghiên cứu mới nhất tại Catalonia về lọc máu online HDF thể tích bù dịch lớn8, một lần nữa công nhận lợi ích của phương thức điều trị này. Các bằng chứng khoa học thuyết phục về kết quả điều trị được cải thiện đáng kể ở bệnh nhân, cùng với việc kết hợp sử dụng thế hệ máy chạy thận 5008 và màng lọc FX CorDiax là những minh chứng đầy thuyết phục nhất để chuyển sang điều trị bằng công nghệ HDF thể tích bù dịch lớn® ngay từ lúc này.

Đó là lý do suốt 30 năm qua Fresenius Medical Care đã phát triển các sản phẩm chạy thận nhân tạo bảo vệ tim mạch, từ đó tạo ra dòng sản phẩm FX CorDiax hỗ trợ hoàn hảo cho phương thức điều trị HDF thể tích bù dịch lớn®.

Sự phát triển các thế hệ máy với công nghệ HDF

Từ HDF đến HDF thể tích bù dịch lớn®

HDF là kỹ thuật thay thế thận kết hợp cả hai nguyên lý - khuếch tán và đối lưu. Quy trình đối lưu dựa trên khả năng siêu lọc một lượng lớn dịch huyết tương qua màng lọc. Điều này cho phép thanh thải hiệu quả các chất tan có kích thước lớn hơn nhờ cơ chế đối lưu, bên cạnh cơ chế khuếch tán vận chuyển các phân tử nhỏ.

Để duy trì sựu cân bằng dịch, cần bổ sung thể tích dịch siêu lọc đã rút ra, lý tưởng là ngay sau quả lọc máu, được gọi là HDF bù dịch sau màng.

Vấn đề thể tích trong online HDF

Nghiên cứu

Nghiên cứu tại Catalonia – Tây Ban Nha về lọc máu HDF thể tích bù dịch lớn8

Tăng tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân

So với những bệnh nhân duy trì cHD màng lọc high-flux, các bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để điều trị online HDF bù dịch sau màng hiệu quả cao có tỷ lệ tử vong từ mọi nguyên nhân thấp hơn đáng kể.

Tình trạng bệnh nhân cải thiện

Giảm chi phí điều trị

Thông tin nghiên cứu8

Mục đích nghiên cứu:
So sánh tác động của Online HDF với Chạy thận HD trên tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.

Thiết kế nghiên cứu:
Thử nghiệm đa trung tâm, đối chứng ngẫu nhiên tiềm năng được tiến hành bởi Hiệp hội Thận học Catalonia

Chỉ tiêu lâm sàng:
Kết quả đầu tiên thay đổi là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, và những kết quả tiếp theo bao gồm tử vong do tim mạch, nhập viện do mọi nguyên nhân, dung nạp điều trị và dữ liệu xét nghiệm.

Bệnh nhân:
906 bệnh nhân Chạy thận HD mạn tính được chỉ định hoặc tiếp tục thực hiện chạy thận HD (n=450) hoặc được chuyển sang phương pháp Online HDF bù dịch sau màng hiệu quả cao (n=456).

Tham khảo thêm Thông tin nghiên cứu

Sản phẩm

HDF thể tích bù dịch lớn® là Fresenius Medical Care

Máy 5008 & 5008S : Đưa HDF thể tích bù dịch lớn® trở thành tiêu chuẩn

Quả lọc máu FX CorDiax: thiết kế vượt trội

Online Purification Cascade (OPC): Quản lý chất lượng nước thông minh

Nội dung liên quan

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93

13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.

15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186