website quốc gia:

Lọc màng bụng trẻ em

Lọc màng bụng – em bé và điều dưỡng

Điều trị ít xâm lấn cho cuộc sống bình thường hơn

 • Trong thời gian chờ ghép thận
 • Dễ thực hiện
 • Ít xâm lấn hơn các điều trị ngoài cơ thể
 • Không cần sử dụng chất chống đông máu

PD-Paed Plus — PD dành cho những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Hệ thống lắp sẵn dễ sử dụngPD-Paed Plus được thiết kế để thực hiện PD thủ công ở trẻ sinh non, trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi. Đây là một hệ thống lắp sẵn dễ sử dụng tại trung tâm.
Thích nghi linh hoạt với điều trị 
 • Khả năng đạt thể tích dịch vào đến 240 mL
 • Cân bằng dịch chính xác với sự kết hợp bộ buret dịch ra và dịch vào
 • Tùy chọn kết nối đồng thời hai túi dịch
 
Các tính năng an toàn cho độ tin cậy cao 
 • Van bi tích hợp trong bộ buret dịch vào đảm bảo duy nhất thể tích chỉ định được nhâp vào cho bệnh nhân
 • Cải thiện hiệu quả điều trị chỉ với 2ml thể tích tái tuần hoàn
 • Công nghệ PIN được cấp bằng sáng chế của chúng tôi giúp giảm thiểu rủi ro kèm theo ở bước ngắt kết nối và kết nối lại 1
 • Vật liệu không có DEHP giúp đảm bảo tính tương hợp sinh học
 
PD cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất

Dịch PD được làm ấm trước giúp phòng ngừa cơn nhịp nhanh và tụt huyết áp3:

PD-Paed Plus và Hệ thống làm ấm Barkey XPT hoàn toàn phù hợp để quản lý hiệu quả nhiệt độ dịch lọc màng bụng.

sleep•safe – Ban ngày thoải mái và lọc máu ban đêm được bảo vệ

sleep•safe là máy chu kỳ phổ biến cho trẻ em mọi lứa tuổi4:

balance – Dịch PD tương hợp sinh học

BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể - Dễ dàng tối ưu hóa điều trị

Trẻ đang lớn nhanh hay bị quá tải dịch?

Biểu đồ phát triển thành phần cơ thể và huyết áp
Thành phần cơ thể và huyết áp theo dõi trong 10 tháng ở một bệnh nhi PD 2 tuổi

Đặc biệt ở trẻ em lọc máu, không phải luôn dễ dàng phân biệt được giữa sự tăng cân là do tăng trưởng hay do quá tải dịch.

Do đó, BCM - Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể sẽ giúp ta đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nước của trẻ. Thiết bị này dựa trên kỹ thuật quang phổ trở kháng sinh học và cung cấp hình ảnh rõ nét về tình trạng dịch và sự phát triển khối mô mỡ và khối mô nạc ở trẻ.

 • Dữ liệu chính xác và có khả năng dùng lại cao
 • Dựa trên phạm vi tham chiếu bệnh nhi điển hình12
 • Dễ áp dụng và không xâm lấn
 • Phù hợp với trẻ có cân nặng ≥10 kg
 • Phân tích dữ liệu dễ dàng với Công cụ Quản lý Dịch (FMT) trên máy tính cá nhân

Tìm hiểu thêm về hiết bị theo dõi thành phần cơ thể

1 Fresenius Medical Care internal analysis

2 Warady BA, Morgenstern BZ, Alexander SR. Peritoneal Dialysis. In: Pediatric Nephrology by Avner ED et al. Publishers Lippincott Williams & Wilkins; 5th edition, page 1375-94

3 Warady BA, Morgenstern BZ, Alexander SR. Peritoneal Dialysis. In: Pediatric Nephrology by Avner ED et al. Publishers Lippincott Williams & Wilkins; 5th edition, page 1375-94


4 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

5 Registry data from the International Pediatric Peritoneal Dialyis Network (IPPN) 2007–2012 (unpublished).


6Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry. Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22: 2303–2312.

7 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M: Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group. Pediatric Nephrology 2011; 26(7):1137–47.

8 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution. Kidney International 1998;54(5):1731-8.

9 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F: Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis.
Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632–38.

10Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH. Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products. J Am Soc Nephrol 2002;13(2):480-9. Erratum in: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22.

11 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):444-52.

12 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges. Pediatric Nephrology 2008; 23:1571–719.