website quốc gia:

Chạy thận nhân tạo trẻ em

Điều dưỡng với bệnh nhi

Máy chạy thận 5008 Paed - giải pháp cho bệnh nhi

 • Mục tiêu tăng trưởng và sức khỏe tim mạch
 • Mang liệu pháp điều trị HDF hiệu quả cao đến với trẻ em
 • Phối kết hợp các hệ thống hiệu quả đã được chứng minh nhằm mang đến sự an toàn cao nhất có thể 

Chạy thận nhân tạo – Mục tiêu tăng trưởng và sức khỏe tim mạch

Chạy thận HDF - Phương pháp đề xuất

Fresenius Medical Care — màn hình chờ máy 5008 cho bệnh nhi
Máy chạy thận 5008 —Phiên bản nhi

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy HDF là phương thức hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh tim mạch và hỗ trợ sự tăng trưởng cho trẻ 4,3,4.

Máy chạy thận 5008 Paed mang phương thức điều trị HDF hiệu quả cao đến với trẻ em.

Với máy 5008 Paed, Fresenius Medical Care cung cấp một hệ thống điều trị với hiệu quả đã được chứng minh cho bệnh nhi cân nặng từ 17kg trở lên. Mọi cấu thành của hệ thống từ máy lọc máu, dây máu và quả lọc máu đều được kiểm nghiệm khả năng phối hợp với nhau một cách hoàn hảo nhằm đem đến độ an toàn cao nhất.

Với máy 5008 nhi, chúng tôi cụng cấp giải pháp cho những thách thức liên quan đến chạy thận HD ở bệnh nhi như:

 

 • Quản lý thể tích thấp
 • Kết quả điều trị tốt nhất
 • Khỏe mạnh khi điều trị
 • Các tính năng an toàn bổ sung
 • Thao tác tốt nhất và phụ kiện thông minh 

Quản lý thể tích thấp

Fresenius Medical Care — Máy lọc máu trẻ em
Máy chạy thận 5008 Paed

Quản lý thể tích thấp:

 

 • Các cài đặt và giới hạn máy nhạy
 • Lưu lượng máu giới hạn theo cân nặng
 • Tốc độ bolus giảm theo lưu lượng máu
 • Lưu lượng máu giảm còn 50ml/phút khi bắt đầu lọc máu
 • Độ nhạy phát hiện vi bọt khí và vi bóng khí
 • Thiết lập dành cho bệnh nhi
 • Dây dẫn máu động tĩnh mạch cho bệnh nhi với thể tích mồi giảm còn 114 ml
 • Dây máu thể tích thấp cho bệnh nhân cân nặng >= 10 kg đang được phát triển.

Phần mềm của 5008 Paed cho phép điều chỉnh thông số và ngưỡng điều trị trong phạm vi trẻ em, ví dụ:

 • Thể tích dịch trả máu có thể chọn trong khoảng 60 - 480 ml
 • Tốc độ siêu lọc được giới hạn tối đa 1500 ml/giờ
 • Tốc độ heparin được thiết lập trong khoảng 0,5 - 10 ml/giờ 

Kết quả điều trị tốt nhất

Quả lọc máu với thể tích máu ngoài cơ thể giảm

Khỏe mạnh khi điều trị

Các tính năng an toàn bổ sung

Thao tác tốt nhất cùng các phụ kiện thông minh phù hợp sử dụng với trẻ em

Nội dung liên quan

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.

2 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.

3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.

4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.