website quốc gia:

Máy lọc máu liên tục multiFiltrate

Điều dưỡng vận hành máy lọc máu liên tục multiFiltrate

Lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu

 • Thuận tiện và trực quan
 • An toàn và dễ sử dụng
 • Đầy đủ các liệu pháp điều trị thay thế thận

Tính năng quan trọng

Các lựa chọn

Các lựa chọn chế độ điều trị trên máy multiFiltrate:
 • CVVH
 • Pre-Post CVVH
 • CVVHD
 • CVVHD EMiC®2
 • Ci-Ca® CVVHD
 • Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
 • CVVHDF
 • Pediatric CVVHD
 • Pediatric CVVH
 • MPS
 • HP
 • SCUF
Máy lọc máu liên tục multiFiltrate Ci-Ca® bao gồm:
 
 • 6 bơm trục lăn.
 • 2 hệ thống làm ấm dịch tích hợp sẵn.
 • 1 bơm herapin tích hợp sẵn.
 • 1 hệ thống cân bền bỉ và có độ chính xác cao.
 
Máy lọc máu liên tục multiFiltrate
Máy lọc máu liên tục multiFiltrate:

Các bộ kit điều trị

Bộ kit đầy đủ của Máy lọc máu liên tục multiFiltrate

Các tùy chọn kit điều trị cho liệu pháp điều trị máy multiFiltrate

Công nghệ

Thiết kế giao diện người dùng trên multiFiltrate rất khoa học

Màn hình hiển thị thông tin chế độ Ci-Ca® post CVVHDF trên multiFiltrate trong quá trình điều trị, trong hình minh họa là các thiết lập chuẩn
 • Hướng dẫn thiết lập từng bước
 • Hướng dẫn thay túi dịch dễ dàng
 • Các thiết lập chuẩn để khởi động dễ dàng
 • Không cần tính toán thủ công

Điều trị Ci-Ca® bằng module Ci-Ca® tích hợp sẵn

multiDataLink

Công nghệ tiến tiến:

Hệ thống phức hợp, xử lý đơn giản

Nội dung liên quan