website quốc gia:

stay•safe®

[Translate to Vietnamese (Viet Nam):] stay•safe®

Mang lại sự an toàn và tiện lợi cho bệnh nhân lọc màng bụng

  • Cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân thông qua khớp kết nối PIN
  • Giảm 50% nguy cơ và khả năng nhiễm trùng do các thao tác hằng ngày với stay•safe®
  • Tối ưu hóa thao tác vận hành được điều phối qua Cụm thao tác trung tâm
  • Đơn giản hóa quy trình, không cần đến kẹp và khóa

Lọc màng bụng (PD) trở nên thật đơn giản và thuận tiện với stay•safe®

Tối ưu hóa điều trị qua bốn thao tác đơn giản

Với thiết kế thao tác đơn giản và thuận tiện, hệ thống stay•safe® giúp tăng tuân thủ điều trị cùa bệnh nhân
Cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân qua khớp kết nối PINCông nghệ ưu việt của khớp kết nối PIN sẽ tự động đóng đầu kết nối của bộ chuyển tiếp lại trước khi bệnh nhân tắt quy trình và ngắt kết nối hoàn toàn. Do đó giảm thiểu tối đa nguy cơ và khả năng nhiễm trùng do các thao tác hằng ngày.
Giảm 50% nguy cơ và khả năng nhiễm trùng do các thao tác hằng ngày với stay•safe®Với công nghệ ưu việt của khớp kết nối PIN, bệnh nhân giảm được 1,460 các thao tác có nguy cơ gây nhiễm trùng mỗi năm khi so sánh với các sản phẩm khác, do đó góp phần giảm nguy cơ nhiễm trùng cho mỗi bệnh nhân
Tối ưu hóa thao tác vận hành được điều phối qua Cụm thao tác trung tâmCụm thao tác trung tâm điều phối các bước cần thiết trong quy trình lọc màng bụng, giúp tăng sự tự tin và tuân thủ điều trị của bệnh nhân
Đơn giản hóa quy trình, không cần đến kẹp và khóaVới Cụm thao tác trung tâm, quy trình trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ hết, bệnh nhân không cần đến các loại kẹp, khóa và các bước đóng mở phức tạp
[Translate to Vietnamese (Viet Nam):] stay•safe® system
Công nghệ ưu việt của khớp kết nối PIN sẽ tự động đóng đầu kết nối của bộ chuyển tiếp lại trước khi bệnh nhân tắt quy trình và ngắt kết nối hoàn toàn. Do đó giảm thiểu tối đa nguy cơ và khả năng nhiễm trùng do các thao tác hằng ngày.
Tối ưu hóa thao tác vận hành được điều phối qua Cụm thao tác trung tâm

*Thống kê thao tác nguy cơ của quy trình Lọc màng bụng ngoại trú liên tục (CAPD)

Sản phẩmstay•safe©Các sản phẩm khác
Thao tác kết nối/ngày44
Thao tác ngắt kết nối/ngày04
Tổng thao tác nguy cơ/năm1,4602,920

Biofine® — Bảo vệ bệnh nhân và môi trường

Vòng đời môi trường - Hiểu biết đúng đắn để trao quan tâm thiết thực

Vòng đời môi trường
Vòng đời môi trường

Nguồn tham khảo:

1 Lee HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL Kim YS, Ahn C, Kim MJ, and Shin SK. Superior patient survival for continous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance). Peritoneal Dialysis International 2005; 25(3):248-255.

2Lee YL, Choi HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL, Kim DJ, Kim YS, Kim MJ, and Shin SK. Changing prescribing practice in CAPD patients in Korea: increased utilization of low GDP solutions improves patient outcome. Nephrology Dialysis Transplantation 2006;21:2893-2899.

3 Dunst R, Alscher DM, Knödler P, Pfinder-Nohe E, Tast C, Kuhlmann U, and Mettang T. Peritonitis rates using different CAPD systems. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65

4 Van Biesen W, Kirchgessner J, Schilling H, Lage C, Lambert MC, Passilick-Deetjen J. stay•safe®, a new PVC-free system for PD: Results of the multicenter trial. Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1):S43.

5 Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association Journal 1999;25(3):30-34.

6 Issad B, Taamma R, Allouache M, Deray G. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD: Results of a multicenter survey. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1):S34.

7 Basile C, De Padova F, Giordano R, Montanaro A, De Maio P, Di Marco L, Ligorio VA, Semeraro A. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). Blood Purification 2001;19:79.

8 Li PKT, Law MC, Chow KM, Chan WK, Szeto CC, Cheng YL, Wong TYH, Leung CB, Wang AYM, Lui SF, Yu AWY. Comparison of clinical outcome and ease of handling in two double-bag systems in continuous ambulatory peritoneal dialysis: A prospective, randomized, controlled, multicenter study. American Journal of Kidney Diseases 2002; Vol 40, No 2:373-380.