website quốc gia:
Sự kiện & Hội thảo khoa học

Những sự kiện nổi bật do Fresenius Medical Care Việt Nam triển khai

  • Chương trình sinh hoạt khoa học cho điều dưỡng và kỹ thuật viên năm 2019
  • Hội thảo khoa học thường niên 2018
  • Chương trình đào tạo liên tục về Hệ thống nước RO trong điều trị thận nhân tạo 2017
  • Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho Kỹ sư, Điều dưỡng thận nhân tạo 2018
  • Fresenius Medical Care Việt Nam – Kick-off Meeting & Team Building 2018
  • Chương trình đào tạo liên tục về Hệ thống nước RO trong điều trị thận nhân tạo 2017
  • Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho điều dưỡng thận nhân tạo 2017
  • Hội thảo khoa học thường niên 2017
  • Hội thảo khoa học thường niên 2016

Sự kiện nổi bật

Nội dung liên quan