website quốc gia:

Đào tạo & huấn luyện

Bác sĩ và Điều dưỡng ngành thận

Các chương trình đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ về lâm sàng tại khoa phòng bệnh viện

  • Đào tạo về ứng dụng sản phẩm trên lâm sàng
  • Kiến thức khoa học và điều trị
  • Tư vấn cho bệnh nhân và gia đình

Huấn luyện đào tạo cho các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị

Chúng tôi bên bạn từ những ngày đầu

Một chương trình mẫu đào tạo chính thức mà chúng tôi cung cấp

1. Đáp ứng các yêu cầu qui định

2. Các buổi đào tạo được tổ chức nghiêm túc bao gồm:

Hỗ trợ đào tạo bệnh nhân

Tư vấn và hỗ trợ các chương trình điều trị tại nhà cho bệnh nhân: riêng tư cho mỗi bệnh nhân của bạn

Liên hệ về chương trình đào tạo

Để có đầy đủ thông tin về các khóa huấn luyện đào tạo cũng như các dịch vụ hỗ trợ chương trình điều trị hiện có, vui lòng liên hệ với đại diện Fresenius Medical Care tại địa phương, hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau (Thông tin liên hệ)

Nội dung liên quan