website quốc gia:

PatientOnLine

Bác sĩ và điều dưỡng đang sử dụng phần mềm PatientOnLine của Fresenius Medical Care

Phần mềm quản lý điều trị lọc màng bụng được thiết kế dành cho đội ngũ y khoa

  • Hỗ trợ các chỉ định riêng biệt cho từng bệnh nhân
  • Kết quả điều trị & phân tích
  • Theo dõi bệnh nhân qua các lần khám chuyên sâu về điều trị lọc màng bụng

Sơ lược

Hỗ trợ để ra quyết định

Việc chăm sóc bệnh nhân tốn nhiều thời gian - nhưng không nên mất nhiều thời gian vào việc quản lý các thông tin lâm sàng

Kết xuất dữ liệu bệnh nhân thành báo cáo thống kê

Các tính năng nâng cao - nhiều lựa chọn hơn

Cam kết cho dịch vụ hỗ trợ

Nội dung liên quan