website quốc gia:

PatientOnLine

Bác sĩ và điều dưỡng đang sử dụng phần mềm PatientOnLine của Fresenius Medical Care

Phần mềm quản lý điều trị lọc màng bụng được thiết kế dành cho đội ngũ y khoa

  • Hỗ trợ các chỉ định riêng biệt cho từng bệnh nhân
  • Kết quả điều trị & phân tích
  • Theo dõi bệnh nhân qua các lần khám chuyên sâu về điều trị lọc màng bụng

Sơ lược

Hỗ trợ để ra quyết định

Việc chăm sóc bệnh nhân tốn nhiều thời gian - nhưng không nên mất nhiều thời gian vào việc quản lý các thông tin lâm sàng

Kết xuất dữ liệu bệnh nhân thành báo cáo thống kê

Các tính năng nâng cao - nhiều lựa chọn hơn

Cam kết cho dịch vụ hỗ trợ

Để cải thiện hiệu quả lâm sàng, Fresenius Medical Care cung cấp các dịch vụ để triển khai và hỗ trợ liên tục phần mềm PatientOnLine. Các dịch vụ này sẽ cải thiện đáng kể những lợi ích mang lại từ phần mềm, cải thiện việc thu hồi vốn đầu tư và đem lại sự hài lòng cho khách hang.

Đội ngũ hỗ trợ địa phương sở tại của chúng tôi được đào tạo để hợp tác với nhân viên kỹ thuật và nhân viên y tế, đảm bảo phần mềm PatientOnLine luôn sẵn sàng và đáp ứng mọi nhu cầu y tế của khách hàng.

Nội dung liên quan