Kết nối dữ liệu (cDL)

Kết nối dữ liệu (cDL) — hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

Kết nối (TDMS) với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) bên ngoài

  • Sử dụng dữ liệu bệnh nhân một cách nhất quán
  • Hỗ trợ quy trình kê khai
  • Cho phép ghi lại dữ liệu điều trị trong hồ sơ y tế điện tử

Sơ lược

Các lợi ích dành cho quản trị viên

Các lợi ích dành cho nhân viên y tế

Chuyên sâu

Tối ưu hóa tài nguyênGiảm bớt các công việc hành chính bằng cách loại bỏ nhu cầu lưu dữ liệu trong nhiều cơ sở dữ liệu.
Bảo vệ dữ liệuDữ liệu chỉ được lưu trong cơ sở dữ liệu hệ TDMS bảo mật và hệ thống thông tin bệnh viện.
Minh bạchMọi người dùng đều có thể xem các dữ liệu liên quan trên giao diện tương ứng của mình.
Linh hoạtSử dụng giao thức hệ thống thông tin bệnh viện chuẩn nhưng có thể được cấu hình để phù hợp với hệ thống nội bộ.
Tinh giản hóa sản phẩmTối thiểu việc bảo dưỡng và không cần lắp đặt tùy chỉnh.
Tối ưu hóa điều trịCải thiện tính hữu hiệu của dữ liệu bệnh nhân và kịp thời cho các kết quả xét nghiệm.
Tối ưu hóa độ an toàn của bệnh nhânLoại bỏ các lỗi phát sinh từ việc nhập liệu thủ công.
Tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhânGiảm thiểu thủ tục hành chính, cho phép dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bệnh nhân.
Kết nối dữ liệu (cDL) - khái niệm

Nội dung liên quan