Hệ thống quản lý dữ liệu điều trị (TDMS)

Thiết kế module trong TDMS

Giải pháp tích hợp

  • Thu thập dữ liệu
  • Quản lý dữ liệu
  • Đảm bảo chất lượng

Fresenius Medical Care là một trong số ít các công ty có khả năng cung cấp trọn vẹn các sản phẩm và dịch vụ cần thiết trong giải pháp CNTT tích hợp hỗ trợ cho lọc máu.

Phạm vi Giám sát

Trong lĩnh vực Quản lý Dữ liệu Lâm sàng

Phạm vi Quản lý Dữ liệu Tổ chức

Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị (TDMS)

Khía cạnh kỹ thuật

Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị - TDMS đem đến cho đội ngũ chuyên gia, những người chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật các công cụ hiệu quả cho công tác quản lý, cập nhật hoặc ghi chép dữ liệu cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng của bạn.

Nội dung liên quan