Theo dõi thông số điều trị (TMon)

Bác sĩ vận hành phần mềm theo dõi thông số điều trị (TMon) của Fresenius Medical Care

Phần mềm theo dõi các thông số trong hệ thống quản lý dữ liệu điều trị

  • Tiết kiệm thời gian thao tác trong suốt quá trình lọc máu
  • Giám sát tại giường bệnh với phương thức chạy thận online HDF 5008 và 5008S
  • Ghi chép dữ liệu liên tục trước, trong và sau quá trình lọc máu
  • Tự động ghi nhận và lưu dữ liệu điều trị

Sơ lược

Chi tiết

Nghiên cứu TMon

Hình ảnh trực quan về Nghiên cứu giải pháp theo dõi điều trị

Nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Giới thiệu giải pháp theo dõi điều trị đến trung tâm lọc máu:

  • Tiết kiệm 40% (25 phút) thời gian của điều dưỡng cho mỗi ca điều trị
  • Dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bệnh nhân tốt hơn
  • Giảm bớt gánh nặng về việc ghi chép và lưu trữ dữ liệu
  • Cải thiện chất lượng ghi chép dữ liệu (nhờ vậy, cải thiện độ an toàn)

Nội dung liên quan

1 The study was performed by Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).