website quốc gia:

Dành cho Điều dưỡng

Giải pháp CNTT trong ngành thận dành cho Điều dưỡng

Giải pháp CNTT trong ngành thận dành cho Điều dưỡng

  • Giảm thời gian dành cho các hoạt động
  • Ghi chép lại dữ liệu điều trị
  • Dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân

Tối ưu hóa quy trình công việc hàng ngày

Giảm thời gian cho các hoạt động

Giảm thời gian cho các hoạt động

Các công việc không liên quan đến y tế như ghi chép dữ liệu, lập hóa đơn và quản lý là những công việc mất nhiều thời gian. Việc thực hiện các công việc hàng ngày này một cách hiệu quả sẽ giúp Điều dưỡng tiết kiệm nhiều thời gian hơn để chăm sóc bệnh nhân và đảm bảo bệnh nhân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Điều này cũng giúp giảm áp lực cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bởi họ được giảm bớt các thủ tục hành chính phải thực hiện.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tiết kiệm thời gian cho những công việc hàng ngày không liên quan đến y tế bằng việc sử dụng phần mềm thực hiện các công việc:

  • Thiết lập trước cho các thiết bị lọc máu
  • Tự động ghi chép lại dữ liệu điều trị và cân nặng bệnh nhân
  • Tích hợp các thiết bị ngoại vi (như cân)
  • Tóm tắt các dữ liệu bệnh nhân cho mọi người dùng
  • Hiển thị tức thì tình trạng của toàn bộ các điều trị hiện tại

Giải pháp theo dõi điều trị (TMon) của Fresenius Medical Care thực hiện các công việc hàng ngày nêu trên một cách dễ dàng và nhanh gọn.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp theo dõi điều trị (TMon)

Giải pháp theo dõi điều trị TMon của Fresenius Medical Care

Tiết kiệm thời gian của Điều dưỡng

Giải pháp theo dõi điều trị của Fresenius Medical Care tiết kiệm trung bình:

25 phút (40%) thời gian chăm sóc trong một ca điều trị lọc máu thông thường.

Nội dung liên quan