Dành cho bác sĩ

Giải pháp ứng dụng CNTT trong ngành thận dành cho bác sĩ

Giải pháp ứng dụng CNTT trong ngành thận dành cho bác sĩ

  • Ghi chép dữ liệu dài hạn
  • Quản lý quy trình điều trị và quản lý thuốc
  • Đem đến sự an toàn và chất lượng điều trị cao hơn cho bệnh nhân

Thu thập và phân tích dữ liệu

Mọi dữ liệu liên quan nằm trong tầm tay để tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân

Mọi dữ liệu liên quan nằm trong tầm tay để tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân

Quy trình chăm sóc bệnh nhân chỉ có thể được tối ưu hóa với các dữ liệu chính xác: Điều này chỉ có thể đạt được nhờ phần mềm quản lý lâm sàng tập trung. Phần mềm hỗ trợ quản lý bệnh nhân - từ quy trình nhập liệu từ các hệ thống lâm sàng khác cho tới các báo cáo quyết định điều trị.

Giải pháp hỗ trợ điều trị (TSS) của Fresenius Medical Care là trái tim của Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị TDMS, nó cho phép người dùng dễ dàng thu thập và phân tích dữ liệu. Giải pháp hỗ trợ điều trị thực hiện các công việc sau: lập và quản lý các chỉ định điều trị cho bệnh nhân, kế hoạch dùng thuốc, ghi chép dữ liệu điều trị, kết quả xét nghiệm và tổng hợp báo cáo từ các trung tâm lọc máu.

TSS cung cấp các dữ liệu cần thiết cho thiết lập trước các thiết bị lọc máu ứng với từng bệnh nhân, ghi chép dài hạn quá trình điều trị và xử lý việc hiển thị tùy chỉnh dữ liệu & quy trình trong các báo cáo linh hoạt và đánh giá toàn diện. TSS quản lý các quy trình lâm sàng, đem đến cái nhìn tổng quát một cách dễ dàng và nhanh chóng về lịch sử điều trị.

Khám phá Hệ thống quản trị dữ liệu điều trị

Đảm bảo chất lượng trong lọc máu

Nội dung liên quan