website quốc gia:

Để biết thêm các thông tin chi tiết khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

Công Ty TNHH Fresenius Medical Care Việt Nam

  • Thông tin liên lạc
Tìm chúng tôi ở đây

Vui lòng gởi email trực tiếp cho chúng tôi thông qua địa chỉ: info.vietnam@fmc-asia.com

Hoặc điền vào mẫu thông tin bên dưới để gởi nội dung cần trao đổi cho chúng tôi

Contact