website quốc gia:

Bệnh nhân và người thân

Tận hưởng cuộc sống, bất chấp bệnh tật.

Sống với bệnh thận mạn tính (CKD)

Tận hưởng cuộc sống, bất chấp bệnh tật.

Tìm hiểu thêm
Gia đình và người thân

Gia đình và người thân

Suy thận mạn tính — Một thách thức đối với gia đình và người chăm sóc

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ từ Fresenius Medical Care

Dịch vụ từ Fresenius Medical Care

Chăm sóc toàn diện cho bệnh thận mạn tính.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ từ Fresenius Medical Care
Bệnh nhân thận chia sẻ

Tôi là bệnh nhân chạy thận mãn tính, tôi vẫn có thể làm việc một cách độc lập, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi.

Pedro Monteiro
Bệnh nhân thận