website quốc gia:

Tìm kiếm trung tâm lọc máu

Trung tâm lọc máu – Fresenius Medical Care

Tìm kiếm trung tâm lọc máu của riêng Fresenius Medical Care trên toàn Thế Giới

Fresenius Medical Care cung cấp những dịch vụ tại các trung tâm lọc máu của riêng chúng tôi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Châu Á Thái Bình Dương dịch vụ này gọi là NephroCare. Ở khu vực Bắc Mỹ dịch vụ này được gọi là Fresenius Kidney Care.

Riêng tại Việt Nam, mô hình này chúng tôi vẫn chưa triển khai, tuy nhiên bệnh nhân có thể dễ dàng tiếp cận điều trị tại các bệnh viện hoặc trung tâm lọc máu trên toàn quốc.

Nội dung liên quan