website quốc gia:

Thuật ngữ trong thận nhân tạo

 • Albumin
 • Thiếu máu
 • Thuốc chống đông máu
 • Đường vào mạch máu động tĩnh mạch (Cầu tay)
 • Lọc màng bụng tự động (APD)
 • BCM – Thiết bị theo dõi thành phần cơ thể
 • bibag®
 • Biofine®
 • Máu
 • Hồng cầu (erythrocytes)
 • Bạch cầu (leukocytes)
 • Đông máu
 • Dây máu
 • Calcimimetics
 • Catheter
 • Lọc màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD)
 • Tiểu đường
 • Lọc máu
 • Dịch lọc máu (dialysate)
 • Quả lọc máu
 • Màng lọc
 • Chất kích thích tạo hồng cầu (ESA)
 • Erythropoietin (EPO)
 • EuCliD
 • Độ lọc cầu thận (GFR)
 • Phương thức chạy thận HDF
 • Chạy thận HD
 • Lọc máu HF
 • Hemoglobin
 • Heparin
 • HDF thể tích bù dịch lớn®
 • Hợp chất sắt
 • Thận
 • Suy thận cấp tính
 • Suy thận mạn tính (bệnh thận giai đoạn cuối, ESRD)
 • Ghép thận
 • Kt/V
 • Liberty Cycler
 • HỆ THỐNG ONLINEplus
 • Lọc màng bụng (PD)
 • Thuốc gắn kết phosphate
 • Polysulfone
 • Tỷ lệ mắc bệnh
 • sleep•safe®