website quốc gia:

Các lựa chọn điều trị

Ghép thận

Chạy thận nhân tạo

Lọc màng bụng

Dù phương pháp điều trị do bạn chọn hay do bác sỹ khuyến cáo là gì, Fresenius Medical Care sẽ luôn giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Là Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lọc máu, chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ và sản phẩm – từ việc cung cấp điều kiện tối ưu cho ghép thận, hỗ trợ lọc màng bụng cho đến các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo hiện nay.

Nội dung liên quan